Overweeg een Verzoek tot een Voorlopig Getuigenverhoor: Alles Wat Je Moet Weten

23 september 2018

Inleiding

Heb je ooit overwogen om een proces te starten, maar twijfelde je vanwege de lange procedure en de onzekerheid over je positie? Vraag je je af hoe je een beter inzicht hierover kunt krijgen in een kortere tijd? Een voorlopig getuigenverhoor kan in zo’n situatie een goed hulpmiddel zijn.

Voorlopig getuigenverhoor

Een voorlopig getuigenverhoor heeft als doel om je te helpen: (i) de inschatting maken of het raadzaam is om een procedure te starten door het verkrijgen van opheldering over de relevante feiten en omstandigheden die voor jou nog onduidelijk zijn en die kunnen bijdragen aan een beslissing in het geschil, (ii) voorkomen dat bewijs verloren gaat, en (iii) bewijs van feiten en omstandigheden verkrijgen die je in een eventueel te starten procedure moet bewijzen.

Een recent besluit van de Hoge Raad (7 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1433) bevestigt de belangrijke mogelijkheid van het houden van een voorlopig getuigenverhoor.

De recente uitspraak van de Hoge Raad

Box Consultants is een vermogensbeheerder en een beleggingsonderneming. Zij beheert het vermogen van particulieren, liefdadigheidsinstellingen en stichtingen en adviseert hen over financiële en wettelijke kwesties relevant aan vermogensbeheer. Een indirecte aandeelhouder van Box Consultants, verzoeker 3, houdt zijn aandelen via zijn bedrijven Pro Rata N.V en Boulder. Verweerder 2 was van 2002 tot 2012 een werknemer van Box Consultants en was betrokken bij de financiële administratie.

In 2009 is er een brief ontvangen van de Amerikaanse federale belastingdienst (IRS). Hierin werd beweerd dat verzoeker 3 via Pro Rata en transacties via de Bank of America, in totaal $9,2 miljoen had verduisterd en witgewassen. In 2011 is er een boekenonderzoek gestart door de Belastingdienst bij Box Consultants c.s., gevolgd door een strafrechtelijk onderzoek. Verweerder 2 bekende dat hij de brief van de IRS had geschreven om misstanden bij Box Consultants c.s. aan te pakken.

In dit licht heeft Box Consultants c.s. een voorlopig getuigenverhoor aangevraagd om bewijs te verzamelen over zaken met betrekking tot de IRS-brief. De kantonrechter heeft het verzoek niet tegengehouden, wat uiteindelijk heeft geleid tot een voorlopig getuigenverhoor van alleen verweerder 2 en de gerechtsdeurwaarder.

Inhoud verzoekschrift tot voorlopig getuigenverhoor

De Hoge Raad geeft enige bedenkingen naar aanleiding van het cassatieberoep van Box Consultants c.s. De verzoeker dient in het verzoekschrift de aard en het beloop van de vordering te vermelden, evenals de feiten of rechten die hij wil bewijzen. Dit moet echter op een zodanige manier gebeuren dat het voor alle bij het proces betrokken partijen duidelijk is waar het verhoor betrekking op zal hebben.

Een essentieel punt is dat er voldoende specifiek moet worden aangegeven op welke feiten het verhoor betrekking zal hebben. Daarnaast moet, indien nodig, duidelijk worden gemaakt waarom de te horen getuigen mogelijk over deze feiten kunnen verklaren. De Hoge Raad was echter kritisch over het feit dat Box Consultants c.s. niet specifiek genoeg waren geweest over welke ambtenaren gehoord moesten worden en op welke vragen.

Advies

Twijfel je of je een rechtszaak wil starten? Dan kan het waardevol zijn om een voorlopig getuigenverhoor aan te vragen. Door de opheldering van feiten en omstandigheden, kun je beter inschatten of het zinvol is om een procedure te starten. De advocaten van BANNING N.V. geven hier graag advies over.

Heb je vragen over dit artikel of andere vragen over ondernemingsrecht, neem dan vrijblijvend contact op met Marc Janssen of andere leden van de sectie ondernemingsrecht.