De verschillende fases van een overname traject #4: De intentieovereenkomst

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

09 november 2023

In deze serie van blogs nemen we u mee in de wereld van fusie & overnames (M&A), waarin wij op hoofdlijnen de juridische (en ook enkele commerciële) aspecten bespreken en voorzien van nuances die elke fase van dit proces omringen. Ontdek hoe elke zet een cruciale rol speelt in “De verschillende fases van een overnametraject”. Van de voorbereidingen tot de uiteindelijke verkoop en closing van de transactie. Een succesvolle overname begint met een tijdige voorbereiding en de juiste gekwalificeerde adviseurs. Neem contact op met onze advocaten gespecialiseerd in fusie & overnames (M&A) voor een vrijblijvend gesprek naar de mogelijkheden.

Dit is blog 4 van deze serie en gaat over de intentieovereenkomst.

Intentieovereenkomst

Nadat de verkoper en koper een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend en met elkaar de intentie hebben uitgesproken dat zij de onderneming willen (ver)kopen, is het verstandig om een aantal voorlopige afspraken schriftelijk te gaan vastleggen. Deze voorlopige afspraken worden vastgelegd in een zogenaamde voorovereenkomst, ook wel een intentieovereenkomst of intentieverklaring genaamd. (In het Engels worden deze aangeduid als ‘letter of intent’ (LOI), ‘termsheet’ of een ‘Memorandum of Understanding’ (MOU)).

In een intentieovereenkomst leggen partijen dus hun intentie vast dat zij voornemens zijn om de onderneming aan elkaar te verkopen en onder welke voorwaarden zij dat wensen te doen. Vrijwel altijd geldt dat de verkoop van de onderneming pas definitief is, als er aan één of meerdere opschortende voorwaarden (als opgenomen in de intentieovereenkomst) is voldaan. Bijvoorbeeld dat de resultaten uit het door de koper te verrichten due diligence onderzoek naar tevredenheid van koper zijn, dat koper afdoende financiering heeft verkregen voor de overname van de onderneming en/of dat er overeenstemming is bereikt over de definitieve koopovereenkomst.

Een intentieovereenkomst is niet bedoeld als een definitieve koopovereenkomst. De intentieovereenkomst legt de basis voor de verdere onderhandelingen en biedt beide partijen helderheid over de voorwaarden en verwachtingen. Ook kan het onnodige kosten voorkomen als blijkt dat niet aan de opschortende voorwaarden wordt voldaan. Let wel, in principe is een intentieovereenkomst doorgaans wel bindend en schept het wel degelijk rechten en verplichtingen voor partijen. In de definitieve koopovereenkomst zal één en ander nader worden uitgewerkt en vastgelegd aan de hand van het bepaalde in de intentieovereenkomst.

Inhoud van de intentieovereenkomst

In een intentieovereenkomst wordt allereerst de aard van de voorgestelde transactie beschreven; betreft het een overname, investering, samenwerking of fusie? Gaat het om de verkoop van aandelen of om de verkoop van activa en passiva? Daarna volgen de belangrijkste voorwaarden voor de transactie, zoals de koopprijs voor de aandelen of voor de activa en passiva, de betalingsvoorwaarden van de koopprijs, het moment van overdracht van de aandelen of de activa en passiva, de mogelijkheid voor de koper om een due diligence onderzoek uit te voeren (dat is een onderzoek waarbij de koper onderzoek doet naar onder meer de financiële en juridische status van de onderneming), het tijdspad voor de uitvoering van diverse onderdelen van de transactie.

Voor de koper is het van belang dat wordt bepaald dat de koper gedurende een bepaalde periode exclusiviteit heeft, hetgeen inhoudt dat de verkoper niet met andere partijen mag praten over de verkoop van de onderneming. Dit om te voorkomen dat de koper onnodige kosten maakt en niet ondertussen met andere partijen behoeft te concurreren over de koop van de onderneming. Wij adviseren te allen tijde om een goede intentieovereenkomst te laten opstellen om het proces van de overname in de goede banen te leiden, om duidelijkheid te creëren en zekerheid te scheppen voor de betrokken partijen.

 

Het M&A team van Banning Advocaten beschikt over fusie- en overnamespecialisten met jarenlange ervaring in zowel aandelentransacties als activa-passiva transacties. Mocht u naar aanleiding van deze posts vragen hebben, dan kunt u uiteraard met één van ons vrijblijvend contact opnemen.