De Plicht Tot Klagen Voor Ondernemers: Een Uitgebreid Overzicht En Praktische Tips

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 januari 2022

Het controleren of een geleverde prestatie wel degelijk beantwoordt aan het overeengekomen, is de taak van de schuldeiser. Mocht het zijn dat de schuldeiser meent dat de prestatie een gebrek vertoont, dan is deze verplicht binnen afzienbare tijd hiervan melding te maken bij de schuldenaar. Dit wordt ook wel de klachtplicht genoemd, zoals wordt omschreven in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit geldt voor alle geleverde prestaties – van de bouw van een kantoorpand, tot het bieden van onderhoud of advies. Ook voor de aankoop van (on)roerende goederen en aandelen, bestaat een specifieke klachtplicht, volgens artikel 7:23 BW.

Als een gekocht product, dienst of aandeel een eigenschap mist die volgens de schuldenaar of verkoper aanwezig zou moeten zijn (in het geval van een garantie), dient hierover binnen afzienbare tijd na ontdekking een klacht te worden ingediend. Dit wordt de ratio van de klachtplicht genoemd: enerzijds moet de schuldenaar ervan uit kunnen gaan dat de schuldeiser de prestatie grondig en snel controleert – anderzijds moet de schuldenaar ook worden beschermd tegen laat ingediende en daardoor lastig te betwisten klachten als de prestatie niet volgens de overeenkomst is geleverd.

De klachtplicht betreft alleen situaties waarin de schuldenaar zijn verplichting niet correct nakomt. Dit betekent dat er een gebrek moet zijn in de prestatie. Een voorbeeld hierbij is het leveren van acht in plaats van tien kubieke meter zand, of een machine die een bepaalde overeengekomen eigenschap mist. De klachtplicht bestaat uit een onderzoeksplicht en een mededelingsplicht.

Het ligt aan de schuldeiser om met een bepaalde voortvarendheid de geleverde prestatie of aankoop te onderzoeken. Of de onderzoeksplicht voldoende is nagekomen, wordt bepaald aan de hand van de aard en waarneembaarheid van het gebrek, en verschillende andere factoren. Daarnaast moet de schuldeiser in het kader van de mededelingsplicht binnen afzienbare tijd klagen over het gebrek.

Hoewel de schuldeiser vrij is om te klagen hoe hij dat wil, moet hij wel kunnen bewijzen dat hij tijdig heeft geklaagd. Daarom is het vaak beter om schriftelijk een klacht in te dienen. In de klacht moet duidelijk worden aangegeven wat de aard en omvang van het gebrek is.

Om discussie over de lengte van de klachttermijn te voorkomen, maken professionele partijen vaak contractuele afspraken die afwijken van de wettelijke regeling. Zo kunnen zij bijvoorbeeld overeenkomen dat het gekochte direct na aflevering moet worden onderzocht en dat indien er een gebrek wordt ontdekt, er binnen zeven dagen schriftelijk moet worden geklaagd.

Als de schuldeiser niet of niet tijdig klaagt, vervallen al zijn rechten die zijn gebaseerd op de stelling dat de prestatie of de aankoop niet aan de overeenkomst voldoet. Het is daarom cruciaal dat de schuldeiser, wanneer hij te maken krijgt met een gebrekkige prestatie, tijdig klaagt en zich laat adviseren. Het is namelijk erg belangrijk dat de schuldeiser zijn rechten niet verliest.

Voor vragen naar aanleiding van dit artikel of voor andere ondernemingsrechtelijke vragen, kunt u gerust vrijblijvend contact opnemen met [Marc Janssen](https://www.banning.nl/onze-mensen/mr-m-a-j-g-marc-janssen-banning/) of andere leden van de sectie [Ondernemingsrecht](https://www.banning.nl/expertise/ondernemingsrecht-ma/).