De Herzieningswet na de novelle vanuit de optiek van de belegger

27 februari 2014

Na het bekend worden van de inhoud van de zogeheten novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is hierop van diverse kanten commentaar geleverd.

Dat commentaar had voornamelijk betrekking op de positie van de toegelaten instellingen (de ‘woningcorporaties’). Dit artikel gaat in op de positie van een andere groep, te weten de beleggers.