CBb trekt ACM-boete voor energieleverancier Greenchoice in: Een diepgaande analyse

07 september 2014

Afgelopen donderdag 4 september heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgelegde boetes in de zaak Greenchoice volledig vernietigd. De ACM had boetes opgelegd aan de energieleverancier en twee directeuren van Greenchoice, die apart zijn beboet wegens feitelijk leiderschap. Deze boetes waren opgelegd omdat het bedrijf Greenchoice bewust heeft nagelaten de eindfacturen van overstappende klanten op tijd te versturen.

De ACM had de boetes opgelegd op basis van een artikel in de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998. Deze artikelen bepalen dat een energieleverancier redelijke voorwaarden moet hanteren. Volgens deze artikelen kan de ACM ingrijpen als die voorwaarden niet redelijk zijn. In deze zaak werd echter betwist of de ACM boetes kan opleggen als de voorwaarden redelijk zijn maar niet worden nageleefd. De actuele tekst van de artikelen suggereert van niet, maar de ACM beweerde dat dit wel de bedoeling was van de wetgever.

Onder de bedoelde artikelen valt het volgende: “Een houder van een vergunning heeft de plicht om op een betrouwbare manier en tegen redelijke tarieven en voorwaarden te zorgen voor de levering van elektriciteit aan iedere afnemer die daarom vraagt.”

Het CBb heeft geoordeeld dat deze bedoeling niet blijkt uit de geschiedenis van de wet. De eis om redelijke voorwaarden te hanteren moet worden gezien in het licht van het verlenen, wijzigen en intrekken van vergunningen. De CBb vond dat het bieden van enige mate van consumentenbescherming niet voldoende was om te aannemen dat de ACM boetes kan opleggen voor het niet naleven van de contractvoorwaarden.

Commentaar

De vernietiging van de boetes is een bittere pil voor de ACM. Het stond niet ter discussie dat Greenchoice eindfacturen opzettelijk niet, of veel te laat, naar klanten stuurde. Dit leverde Greenchoice geld op ten koste van de nietsvermoedende klant. De aandacht werd vooral getrokken door de interne correspondentie tussen de twee Greenchoice directeuren, omdat ze communiceerden via de codenamen ‘Boris boef’ en ‘Dagobert Duck’. Het is zonder twijfel een verwerpelijke handelswijze die zwaar bestraft moet worden en dat is ook gebeurd.
De uitspraak van het CBb laat zien dat de wet wordt uitgelegd volgens de bedoeling van de wetgever. Het CBb heeft de tekst van de wetgeschiedenis als uitgangspunt genomen. Dat betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn om Greenchoice aan te spreken op het niet naleven van de contractvoorwaarden. Het CBb heeft alleen geoordeeld dat de bestuursrechtelijke weg niet de juiste is. Het handelen in strijd met de voorwaarden is vooral een kwestie van civielrecht, aldus het CBb.
Wil je meer informatie? Mail dan vrijblijvend met Silvia Vinken (LinkedIn hier en website hier)
Wil je op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.