CBb spreekt opnieuw over de vertrouwelijkheid van clementieverklaringen – Nieuwe Inzichten

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

11 februari 2019

Inhoud:

1. Introductie

Wanneer een debiteur, met het recht van compensatie, zijn mededebiteur informeert over zijn intentie om zijn schuld te compenseren met zijn vordering, worden zowel de schuld als de vordering gezamenlijk geëlimineerd. De wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) geeft aan dat voor compensatie het vereist is dat de partijen zowel elkaars crediteuren als debiteuren zijn. Deze voorwaarde is wettelijk bekend als “wederkerigheidsvereiste van vorderingsrecht en schuldverplichting”.

2. Oordeel van de Hoge Raad

2.1. De feiten
De Hoge Raad (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) heeft recent een uitspraak gedaan met betrekking tot deze wederkerigheidsvoorwaarde.

AA Accountants betoogde in cassatie dat de hofbeslissing, die haar argument om de vordering op P&H voor onbetaalde facturen te compenseren met haar schuld aan Previa afwees vanwege het ontbreken van wederkerigheid, onjuist was. AA Accountants stelde dat er meerdere contracten met P&H en haar dochtermaatschappijen bestonden in verband met het compenseren van de claim op P&H en dochtermaatschappijen (voor accountantsdiensten) met de vorderingen die Previa van AA Accountants zou ontvangen voor verrichte bedrijfsactiviteiten.

2.2. Uitspraak van de Hoge Raad
De Hoge Raad was het eens met AA Accountants. Volgens de Hoge Raad is het ‘wederkerig debiteurschap’-principe van Artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek niet verplicht. Dit betekent dat van dit principe kan worden afgeweken, zelfs in faillissementssituaties.

3. Praktijkgericht advies

In theorie kan het recht van compensatie tussen zakelijke partners door contractuele afspraken worden uitgebreid, beperkt of volledig worden uitgesloten, zolang elke partij kan afwijken van het vereiste van “wederkerigheid van crediteurschap en debiteurschap”. Dit kan nuttig zijn voor bedrijven die deel uitmaken van een concern waar meerdere schulden of vorderingen bestaan.

Heeft u vragen over dit artikel of andere gerelateerde cassatieonderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Marc Janssen of andere leden van het Cassatie-team van Banning advocaten.</p