BANNING cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2015

expertise:

Cassatie

19 juli 2016

Als één van de belangrijkste uitspraken van de civiele kamer van de Hoge Raad uit 2015 is "Kindgebonden budget vermindert niet behoefte kind aan alimentatie" geselecteerd. 

Marc Janssen is in deze zaak als cassatieadvocaat opgetreden.