Publicaties

Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging vonnis. Overgangsrecht

Home » Publicaties » Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging vonnis. Overgangsrecht

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (uitgave november 2013, afl. 9) een annotatie over bovengenoemd onderwerp. 

JIN (Jurisprudentie in Nederland)