Publicatie

Verjaring bevoegdheid tenuitvoerlegging vonnis. Overgangsrecht

donderdag, 21 november 2013

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (uitgave november 2013, afl. 9) een annotatie over bovengenoemd onderwerp. 

Gepubliceerd in tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) 21 november 2013