Publicatie

Vereniging van eigenaren. Inzagerecht. Ondersplitsing.

vrijdag, 17 oktober 2014

Heeft een individueel lid van een ondervereniging van eigenaars recht op inzage in de administratie van de hoofdvereniging?

Paula Kemp schreef voor het tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht een annotatie over bovengenoemde uitspraak.  (nr. C/16/335429 / HA ZA 13-42)

Gepubliceerd in tijdschrift Rechtspraak Vastgoedrecht 17 oktober 2014