Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Vordering uit overeenkomst van geldlening

Geplaatst op | Publicatie

Verjaring. Vordering uit overeenkomst van geldlening. Is art. 3:324 BW van toepassing op in executoriale vorm uitgegeven proces-verbaal van schikkingscomparitie?

ECLI:NL:HR:2015:3423, 27 november 2015, nr. 14/04729

Klik hier voor de uitspraak.