Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Verjaring van bevoegdheid

Geplaatst op | Publicatie

Verjaring van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging rechterlijke uitspraak; art. 3:324 BW. Veroordeling tot vergoeding van wettelijke rente zonder dat het bedrag bepaald is: valt dit onder de korte verjaringstermijn van lid 3 (‘hetgeen ingevolge de uitspraak bij het jaar of kortere termijn moet worden betaald’)?

ECLI:NL:HR:2016:2623, 18 november 2016, nr. 15/02237

Klik hier voor de volledige uitspraak.