Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering

Geplaatst op | Publicatie

Onrechtmatige daad. Bodemverontreiniging. Schade gemeente in hoedanigheid van grondeigenaar wegens kosten van onderzoek en sanering. Art. 75 Wet bodembescherming laat onverlet dat overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van die schade kan vorderen.

ECLI:NL:HR:2015:37, 9 januari 2015, nr. 13/04498

Klik hier voor de volledige uitspraak.