Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Is groepsverbod in art. 10b Electriciteitswet en art. 2c Gaswet verenigbaar met de vrijheid van kapitaalverkeer als bedoeld in art. 63 VWEU?

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Is groepsverbod in art. 10b Electriciteitswet en art. 2c Gaswet verenigbaar met de vrijheid van kapitaalverkeer als bedoeld in art. 63 VWEU?

Europees recht. Verdere afdoening na HR 24 feb. 2012 (na conclusie A-G Keus) en HvJ EU 22 oktober 2013, NJ 2014/21. Is groepsverbod in art. 10b Electriciteitswet en art. 2c Gaswet verenigbaar met de vrijheid van kapitaalverkeer als bedoeld in art. 63 VWEU? Samenhang met 10/03852 en 10/03853.

ECLI:NL:HR:2015:1727, 26 juni 2015, nr. 10/03851

Klik hier voor de volledige uitspraak.