Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Griffierecht ter zake van verzoekschrift tot faillietverklaring van een v.o.f. en van haar vennoten

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Griffierecht ter zake van verzoekschrift tot faillietverklaring van een v.o.f. en van haar vennoten

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Griffierecht ter zake van verzoekschrift tot faillietverklaring van een v.o.f. en van haar vennoten (na HR 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251). Is het griffierecht één maal verschuldigd of voor elk van de verzochte faillissementen afzonderlijk? Art. 3 lid 2 en 15 lid 1 Wgbz.

ECLI:NL:HR:2016:1515, 8 juli 2016, nr. 16/01160

Klik hier voor de volledige uitspraak.