Uitspraak Hoge Raad: Eis van volledige voorlezing van de notariële akte

dinsdag, 29 maart 2016

Erfrecht. Testament verleden in tegenwoordigheid van twee getuigen. Eis van volledige voorlezing van de notariële akte, art. 43 lid 2 Wet op het notarisambt. Sanctie van vernietigbaarheid, art. 4:109 BW. Stelplicht en bewijslast.

ECLI:NL:HR:2016:504, 25 maart 2016, nr. 14/05950

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur