Uitspraak Hoge Raad: Bepaling in statuten dat leden schadevergoeding moeten betalen bij uittreding

vrijdag, 12 juni 2015

Rechtspersonenrecht. Coöperatie. Bepaling in statuten dat leden schadevergoeding moeten betalen bij uittreding. Doel en strekking eis van art. 2:60 BW, kenbaarheid en voldoende bepaalbaarheid van de aard en omvang verplichtingen. Berekening vergoeding.

ECLI:NL:HR:2015:1601, 12 juni 2015, nr. 13/06172

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur