Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Beneficiaire aanvaarding nalatenschap

Geplaatst op | Publicatie

Procesrecht, erfrecht. Rechtsopvolging hangende eerste aanleg. Erfopvolging zonder betekening en schorsing. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Hoger beroep van partij die tevens erfgenaam en vereffenaar is. Wie als geïntimeerden te dagvaarden?

ECLI:NL:HR:2016:721, 22 april 2016, nr. 15/01426

Klik hier voor de volledige uitspraak.