Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Belastingrecht

Geplaatst op | Publicatie

Artikel 4, letter e, Wet LB 1964 jo. artikel 2c, lid 1, Uitvoeringsbesluit LB 1965. Fictieve dienstbetrekking. De term ‘persoonlijk arbeid verrichten’ dient te worden uitgelegd als het feitelijk persoonlijk verrichten van arbeid. Artikel 67f AWR. Geen boete wegens pleitbaar standpunt.

ECLI:NL:HR:2016:2605, 18 november 2016, nr. 16/00037

Klik hier voor de volledige uitspraak.