Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Geplaatst op | Publicatie

Vennootschapsrecht. Commanditaire vennootschap. Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden? Art. 19 en 18 WvK. Verschil met maatschap. Ontstaansmoment premieschuld jegens Pensioenfonds, art. 3 en 4 Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000.

ECLI:NL:HR:2015:588, 13 maart 2015, nr. 14/00943

Klik hier voor de volledige uitspraak.