Publicaties

Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Home » Publicaties » Cassatie » Uitspraak Hoge Raad: Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden?

Vennootschapsrecht. Commanditaire vennootschap. Aansprakelijkheid beherend vennoot voor schulden die zijn ontstaan voor diens aantreden? Art. 19 en 18 WvK. Verschil met maatschap. Ontstaansmoment premieschuld jegens Pensioenfonds, art. 3 en 4 Wet verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds 2000.

ECLI:NL:HR:2015:588, 13 maart 2015, nr. 14/00943

Klik hier voor de volledige uitspraak.