Uitspraak Hoge Raad: Aanbod gemeente voor canon nieuw erfpachttijdvak

maandag, 2 mei 2016

Gemeentelijke erfpacht Amsterdam. Aanbod gemeente voor canon nieuw erfpachttijdvak. Is voldaan aan bepaalbaarheidsvereiste (art. 6:227 BW)?

ECLI:NL:HR:2016:765, 29 april 2016, nr. 15/00519

Klik hier voor de volledige uitspraak. 

Auteur