Publicatie

De Herzieningswet na de novelle vanuit de optiek van de belegger

vrijdag, 28 februari 2014

Na het bekend worden van de inhoud van de zogeheten novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is hierop van diverse kanten commentaar geleverd.

Dat commentaar had voornamelijk betrekking op de positie van de toegelaten instellingen (de ‘woningcorporaties’). Dit artikel gaat in op de positie van een andere groep, te weten de beleggers.

Gepubliceerd in tijdschrift Vastgoedrecht 2014-1 28 februari 2014