Publicaties

BANNING Cassatie: Wet arbeid vreemdelingen

Geplaatst op | Publicatie

Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Wet arbeid vreemdelingen. Bestuurlijke boeten opgelegd ter zake van illegale tewerkstelling. Is verhaalsbeding tussen werkgevers met betrekking tot bestuurlijke boeten nietig? Art. 3:40 BW.

ECLI:NL:HR:2015:3568, 11 december 2015, nr. 15/02931

Klik hier voor de volledige uitspraak.