Stéfanie van Creij gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon

Stéfanie van Creij gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon

mr. S. (Stéfanie) van Creij

30 maart 2022

Wist u dat?

  • Eén op de zes werknemers te maken heeft met ongewenst gedrag op de werkvloer?
  • Een slachtoffer van ongewenst gedrag gemiddeld 7 extra verzuimdagen opneemt?
  • Werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag terecht kunnen bij een (externe) Vertrouwenspersoon?
  • Er een wetsvoorstel aanhangig is dat het aanstellen van een Vertrouwenspersoon voor werkgevers verplicht stelt?

 

Werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag of integriteitskwesties kunnen daarvoor terecht bij en door de organisatie aangestelde (externe) Vertrouwenspersoon. Een Vertrouwenspersoon draagt daarmee op een positieve manier bij aan een veilige werkomgeving.

Stéfanie van Creij, advocaat arbeidsrecht bij Banning, heeft onlangs de opleiding tot Vertrouwenspersoon afgerond en kan daarmee ingezet worden als gecertificeerd Externe Vertrouwenspersoon voor organisaties.

Als Vertrouwenspersoon begeleidt Stéfanie klagers/melders bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties op de werkvloer. Daarnaast geeft zij voorlichting aan organisaties en voorziet zij het bestuur/management van (on)gevraagd advies. Als Externe Vertrouwenspersoon draagt zij ook zorg voor een rapportage ten behoeve van het jaarverslag.

U kunt van Stéfanie als Externe Vertrouwenspersoon een mens- en doelgerichte aanpak verwachten, met diepgaande kennis van de arbeidsrechtelijke kaders.

Wilt u meer weten over (het instellen van) een Externe Vertrouwenspersoon bij uw organisatie? Neem dan contact op met Stéfanie van Creij (s.vancreij@banning.nl), arbeidsrecht advocaat en gecertificeerd Externe Vertrouwenspersoon.