Debby Hermans gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon

Debby Hermans gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon

mr. D.I.M.E. (Debby) Hermans

03 juni 2022

Werknemers die te maken hebben met ongewenst gedrag of integriteitskwesties kunnen daarvoor terecht bij en door de organisatie aangestelde (externe) Vertrouwenspersoon. Een Vertrouwenspersoon draagt op een positieve manier bij aan een veilige werkomgeving. 

Debby Hermans, advocaat arbeidsrecht bij Banning, heeft onlangs de opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit succesvol afgerond en kan daarmee worden ingezet als gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon voor organisaties.

Als Vertrouwenspersoon begeleidt en adviseert Debby klagers/melders bij ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties op de werkvloer. Daarnaast geeft zij voorlichting aan organisaties en voorziet zij het bestuur/management van (on)gevraagd advies. Als Externe Vertrouwenspersoon draagt zij ook zorg voor een rapportage ten behoeve van het jaarverslag. Tevens kan Debby als Vertrouwenspersoon helpen bij het opstellen van gedragscodes en klachtenprocedures. 

U kunt van Debby als Externe Vertrouwenspersoon een mens- en doelgerichte aanpak verwachten, met diepgaande kennis van de arbeidsrechtelijke kaders.

Wilt u meer weten over (het instellen van) een Externe Vertrouwenspersoon bij uw organisatie? Neem dan contact op met Debby Hermans (d.hermans@banning.nl), arbeidsrecht advocaat en gecertificeerd Extern Vertrouwenspersoon.