Banning versterkt Cassatiepraktijk

expertise:

Cassatie

16 januari 2024

Met de overstap van Katrien van Stratum naar Banning Advocaten, breiden wij onze expertise op het gebied van cassatie uit.

Katrien is gespecialiseerd in cassaties op het gebied van (alle facetten van) het personen- en familie-erfrecht (in het bijzonder het huwelijks- en relatievermogensrecht) en erfrecht.

Marc Janssen is gespecialiseerd in cassaties op het gebied van het verbintenissen- en goederenrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en IPR.

Beiden hebben als cassatieadvocaat expertise op het gebied van het burgerlijk procesrecht.

Tezamen met de andere leden van de sectie cassatie kunnen Marc en Katrien alle civielrechtelijke cassaties behandelen. Zij kunnen ook adviseren in procedures bij de rechtbank of het hof hoe de zaak zo goed mogelijk inhoudelijk en procesrechtelijk aan de rechter te presenteren (met het oog op een eventuele cassatieprocedure).

Voor meer informatie over cassatiezaken staan Katrien en Marc u graag te woord.