Banning cassatie in jaarverslag Hoge Raad 2014

17 september 2015

Als één van de belangrijkste uitspraken van de civiele kamer van de Hoge Raad uit 2014 is "Vakantiegeld slechts beperkt voor beslag vatbaar" geselecteerd. Marc Janssen is in deze zaak als cassatieadvocaat opgetreden.