AP houdt steekproef in private sector voor naleving registerplicht ex art. 30 AVG

18 juli 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is onlangs gestart met een verkennend onderzoek om te achterhalen hoe goed grote organisaties de nieuwe Europese privacyregels naleven (lees hier). Bij een willekeurige steekproef van dertig grote organisaties uit tien private sectoren onderzoekt de AP of zij een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Heeft een organisatie een register van verwerkingen en bevat het de juiste informatie? Dan beschouwt de AP dat als een belangrijke eerste stap waarmee een organisatie laat zien dat zij de privacyregels serieus neemt.

De AP voert de steekproef uit bij de volgende tien sectoren: industrie en metaal, waterleidingbedrijf , bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening , zakelijke dienstverlening en zorg. De organisaties zitten verspreid over heel Nederland.

Register van verwerkingen

Sinds 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderdeel hiervan is dat organisaties een register van verwerkingen moeten hebben (ex art. 30 AVG). Dit geldt zowel voor grote als kleine organisaties. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die organisaties verwerken en het doel waarvoor zij de persoonsgegevens verwerken. Organisaties zijn verplicht het register te verstrekken als de AP hen daar om vraagt.

Vragen over het register van verwerkingen? Het Privacy team van BANNING is u graag van dienst. Het Privacy team heeft ook een gebruiksvriendelijke register template ontwikkeld om organisaties te helpen compliant te zijn op dit punt.

Neem vrijblijvend contact op met één van de leden van het Privacy team (privacy@banning.nl).