Zware sancties op het ontbreken van een energielabel bij verkoop en verhuur

27 februari 2012

Op 16 december jl. heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer met daarin zeer ingrijpende sancties voor eigenaren van gebouwen die geen energielabel hebben.

Energielabel voor gebouwen

Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning en is bedoeld om energiebesparende maatregelen te stimuleren.

Het energielabel is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen. Een verhuurder hoeft alleen een energielabel te overhandigen bij een nieuw huurcontract. De verplichting geldt ook voor nieuwe huurcontracten voor onzelfstandige woonruimten, zoals studentenkamers en ook voor sommige vakantiewoningen. Het label is daarnaast verplicht bij verkoop en verhuur van utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, scholen, fabrieken en ziekenhuizen.

De eigenaar die bij verkoop of verhuur geen energielabel overhandigt, krijgt momenteel nog niet te maken met sancties. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen komt daar vanaf 1 januari 2013 verandering in.

Sancties bij koop

Voor de verplichting om als verkoper een energielabel te verstrekken bij de eigendomsoverdracht of de oplevering van een gebouw wordt geregeld dat de notariële akte van levering niet wordt verleden zolang er geen label is verstrekt. Zonder energielabel kan er dus vanaf 1 januari 2013 géén eigendomsoverdracht meer plaatsvinden.

Sancties bij huur

In de zogenoemde geliberaliseerde woonruimte en bij de utiliteitsbouw wordt voorgesteld te regelen dat de huurders van deze gebouwen 10% van de huurprijs niet verschuldigd zijn totdat het energielabel door de verhuurder is overhandigd. De huurder moet de verhuurder schriftelijk op de hoogte stellen van een inhouding op de huurprijs die het gevolg is van het ontbreken van het energielabel.

Dit in de Woningwet neer te leggen wettelijke recht betekent dat de huurder geen gang naar de rechter hoeft te maken om de verhuurder tot het verstrekken van een energielabel te kunnen bewegen. De huurder kan (buiten de rechter om) aanspraak maken op een huurkorting van 10%.

Conclusie

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen kunnen vanaf 2013 eigenaren van gebouwen hun eigendom zonder energielabel niet meer overdragen. Indien verhuurders niet beschikken over een energielabel, kan de huurder aanspraak maken op een huurkorting van 10%.