Verplichting voor Zorgverzekeraars om Aanbestedingen uit te Voeren: Wat U Moet Weten

30 juni 2014

Op 19 juni 2014 deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant een uitspraak die veel stof heeft doen opwaaien. Volgens de uitspraak zouden zorgverzekeraars als publiekrechtelijke instellingen beschouwd moeten worden en dus onderhevig zijn aan de aanbestedingsplicht. Deze uitspraak zou bij standhouding in hoger beroep enorme gevolgen kunnen hebben voor de zorginkoop door zorgverzekeraars.

Het geschil dat aan dit vonnis ten grondslag ligt, slaat op een conflict tussen zorgverzekeraar CZ en het Amerikaanse bedrijf Hollister. Hollister maakte bezwaar tegen een nieuwe inkoopprocedure van CZ. Het bedrijf stelt dat CZ volgens de Aanbestedingswet 2012 de Aw moet naleven en dat de keuze om nog maar één zorgaanbieder een contract te gunnen in strijd is met het artikel 1.5 van de Aw. Verder zou de keuze voor één leverancier ook onrechtmatig zijn, omdat dit de keuze beperkt voor personen die stomamateriaal nodig hebben.

Een centraal punt in deze zaak is de vraag of CZ als een publiekrechtelijke instelling kan worden beschouwd. Normaal gesproken staan zorgverzekeraars bekend als privaatrechtelijke partijen, wat betekent dat ze niet aanbestedingsplichtig zijn. De rechtbank nam echter een andere benadering en oordeelde dat CZ wel degelijk als een publiekrechtelijke instelling beschouwd kan worden.

Het oordeel van de voorzieningenrechter is opvallend en roept vele vragen op, met name over de vraag of CZ wel of niet opereert onder normale marktvoorwaarden. Tot nu toe nam de jurisprudentie altijd aan dat zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig waren. Met de huidige zorgverzekeringswet is er meer marktwerking in de zorgsector gebracht dan ooit tevoren. Het zal interessant zijn om te zien of het vonnis standhoudt in het beroep dat CZ heeft aangekondigd.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met Martijn Jongmans via zijn LinkedIn-pagina of stuur een e-mail naar m.jongmans@www.banning.nl.

Blijf op de hoogte door hier onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.