Zorgverzekeraars ondermijnen marktwerking

sector:

Zorg

20 januari 2009

Volgens de Consumentenbond maken zorgverzekeraars maken zich bij de polissen voor 2009 schuldig aan koppelverkoop. Gebleken is dat het vaak niet mogelijk is om een basisverzekering bij de ene, en de aanvullende zorgverzekering bij de andere af te sluiten.

Volgens de Consumentenbond is hier sprake van ontoelaatbare koppelverkoop en dit strookt niet met het centrale uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet: mobiliteit en keuzevrijheid. Zorgverzekeraars ondermijnen zo de vrije keus van de consument, een belangrijke pijler onder het systeem van marktwerking. Daarom heeft de Consumentenbond melding gedaan van de koppelverkoop bij het ministerie van Volksgezondheid en de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Afgelopen jaar heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) enkele verzekeraars al gevraagd af te zien van een dubbele premie, maar kon hen niet dwingen.