Zorginstellingen hebben te weinig vergoeding gekregen voor hun rentelasten

sector:

Zorg

14 januari 2013

Dat is de conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht onder meer de werkelijk betaalde rentelast van zorginstellingen en de door de NZa vergoede rente via de genormeerde tarieven in 2011.

Uit het onderzoek blijkt dat de vergoeding voor de rentelasten ter grootte van 420 miljoen Euro lager is dan de totale gerealiseerde financiële lasten ter grootte van 463 miljoen Euro. Zorginstellingen blijken dus een hogere rente voor huur en hypotheek te betalen dan ze vergoed krijgen.

Zorginstellingen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en GGZ-instellingen en krijgen in Nederland van de overheid een vergoeding voor het dekken van de vaste lasten die ze hebben van de gebouwen. Dit kan gaan om de hypotheeklasten, maar ook om de huurlasten. Vóór 2012 kregen deze instellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten via een wettelijk budget en een vast rentepercentage van vijf procent. Vanaf 2012 wordt voor de vergoeding gekeken naar de renteontwikkeling. Daardoor kunnen volgens het CBS zorginstellingen vanaf dit jaar het risico lopen dat de kosten niet volledig worden gedekt, als zij niet volledig geplande omzet wordt gehaald.

Het CBS constateert verder dat er geen duidelijk verband is tussen de overeengekomen rentepercentages en een specifieke sector – GGZ, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Er is ook geen relatie tussen de grootte van de totale bedrijfsopbrengsten, aldus het CBS. Ook de looptijd van de lening lijkt niet van invloed. Wat wel van invloed is, volgens het CBS, is de kapitaalmarktrente. De werkelijke rentelasten van de instellingen zijn sinds 2001 elk jaar hoger dan de rentelasten op basis van de kapitaalmarktrente. Met andere woorden, zorginstellingen hebben dus vooral te duur geleend.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, mede omdat vanaf dit jaar de vergoedingen die de instellingen krijgen van het ministerie niet meer gebaseerd worden op een vast rentepercentage (van 5 procent), maar er wordt gekeken naar de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkten.

Klik hier voor het onderzoek van het CBS