Zorg voor correcte omschrijving contractspartijen! Misbruik van identiteitsverschil wordt niet snel aangenomen

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

10 maart 2014

Iedere BV of NV draagt haar eigen rechten en plichten. Soms is echter niet duidelijk welke BV of NV aan bepaalde verplichtingen gebonden is. Dit kan tot misbruik leiden. Van misbruik van identiteitsverschil is echter niet snel sprake. Het is dan ook van groot belang om in contractsdocumentatie goed te omschrijven welke partijen precies gebonden zijn aan welke verplichtingen.

Recent heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel (in kort geding) geoordeeld dat misbruik van identiteitsverschil niet snel wordt aangenomen. Om aan te tonen dat sprake is van misbruik van identiteitsverschil dient onder meer aannemelijk te worden gemaakt dat het gebruik of misbruik van verschillende BV’s of NV’s plaatsvindt met het oogmerk om verplichtingen uit een overeenkomst te omzeilen. Zodanig misbruik kan worden aangemerkt als een onrechtmatige daad, die leidt tot een schadevergoedingsverplichting.

In casu was sprake van een geschil tussen de eiseres en gedaagden, te weten een holding, een moedervennootschap en een dochtervennootschap, over een non-concurrentiebepaling in een overeenkomst die eiseres had gesloten met de dochtervennootschap. Een oud werknemer van eiseres was in dienst getreden bij de moedervennootschap, welke vennootschap dus niet gebonden was aan de non-concurrentiebepaling. Eiseres stelde zich op het standpunt dat deze moedervennootschap misbruik maakte van identiteitsverschil tussen de moedervennootschap en de dochtervennootschap dan wel dat in casu gedaagden konden worden vereenzelvigd. Eiseres slaagde er, mede in het licht van de erg strenge eisen die de Hoge Raad hiervoor in het verleden heeft aangelegd, echter niet in aan te tonen dat gedaagden zich hieraan schuldig hebben gemaakt. Mede om die reden wees de voorzieningenrechter de vorderingen van eiseres af.

Voorgaande bevestigt dat van misbruik van identiteitsverschil niet snel sprake is. Hieruit volgt dat het van groot belang is om in contractsdocumentatie goed te omschrijven welke partijen precies gebonden zijn aan welke verplichtingen. Bij voorkeur dient de statutaire naam van iedere partij uitdrukkelijk te worden genoemd tezamen met KvK-nummer. Bij voorkeur dient het gebruik van handelsnamen te worden vermeden, omdat verschillende vennootschappen in dezelfde groep soms van één en dezelfde handelsnaam gebruik maken.

Rechtbank Overijssel, 4 juni 2013, gepubliceerd op 16 januari 2014