Zienswijze CBP over doorstartmodel landelijke verwerking medische gegevens : toestemming patiënt noodzakelijk voor landelijke verwerking zorginformatie

sector:

Zorg

23 augustus 2011

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft onlangs in een zienswijze drie vragen beantwoord over een door Nictiz voorgelegd doorstartmodel voor de landelijke verwerking van medische gegevens via het zogeheten landelijk schakelpunt (LSP).

Het doorstartmodel beschrijft de juridische aspecten van een scenario waarin zorgaanbieders via het LSP patiëntgegevens vastleggen en uitwisselen zonder dat hiervoor een specifieke wettelijke regeling bestaat. De ontwikkeling van het doorstartmodel voor het LSP is een gevolg van het verwerpen van het wetsvoorstel inzake het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) door de Eerste Kamer. In de zienswijze stelt het CBP vast dat op basis van de bestaande wettelijke bepalingen (Wet bescherming persoonsgegevens en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) voor het vastleggen van patiëntgegevens in het LSP en voor de landelijke uitwisseling daarvan via het LSP toestemming van de betrokken patiënt noodzakelijk is.

Klik hier voor de zienswijze van het College.