Zeeuwse ziekenhuizen mogen fuseren

sector:

Zorg

20 april 2009

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maakte onlangs bekend dat de ziekenhuizen in Vlissingen en Goed toch mogen fuseren.

Volgens de NMa is de fusie noodzakelijk om goede ziekenzorg in Zeeland te blijven garanderen. Wel is de goedkeuring aan strikte voorwaarden gebonden, omdat de ziekenhuizen een monopolie krijgen in de provincie. De NMa concludeert in haar besluit dat na de fusie in de regio Midden-Zeeland keuzemogelijkheden voor patiënten zeer sterk verminderen en dat het gefuseerde ziekenhuis een (bijna) monopoliepositie zal krijgen. Normaal gesproken zou dit voor de NMa reden zijn om de fusie af te keuren. Maar omdat een fusie noodzakelijk was om de continuïteit van de ziekenhuiszorg in deze regio te garanderen, heeft de NMa de fusie toch goedgekeurd.

Voorwaarden fusie

De ziekenhuizen hebben aangeboden zich aan strikte voorwaarden te houden. Hierdoor wordt de continuïteit van de basisziekenhuiszorg gegarandeerd, de geclaimde kwaliteitsverbeteringen gewaarborgd en wordt het risico van het geconstateerde mededingingsprobleem weggenomen. De belangrijkste voorwaarden zijn een prijsplafond voor medische diensten in het vrije segment gebaseerd op een landelijk gemiddeld prijsniveau, de realisatie van noodzakelijke medische faciliteiten voor basisziekenhuiszorg waaronder ook een Intensive Care en een Spoedeisende Hulp. Daarnaast dient het ziekenhuis toetreding van mogelijke nieuwe aanbieders van medisch-specialistische zorg in de regio te faciliteren, bijvoorbeeld door operatiekamer-faciliteiten ter beschikking te stellen.

De NMa zal de naleving van de voorwaarden nauwgezet controleren en daarbij samenwerken met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).