Wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel

18 oktober 2011

Per 1 oktober is een wijziging van het woningwaarderingsstelsel ingevoerd. Deze wijziging leidt ertoe dat in 140 gemeenten aan een zelfstandige huurwoning 15 tot 25 punten extra punten worden toegekend.

Deze wijziging van het woningwaarderingsstelsel (Kamerstuk 27926) is van toepassing op vrijwel alle wat grotere gemeenten in zogeheten “schaarstegebieden”, waaronder Best, Breda, Eindhoven, Oss, Vught, Boxtel ’s-Hertogenbosch, Waalre en Valkenswaard.

De wettelijke formule (opgenomen in het Besluit Huurprijzen Woonruimte, bijlage I) om voor de 25 punten in aanmerking te komen houdt in dat de WOZ-waarde gedeeld door het oppervlak van de woning hoger dient te zijn dan € 2.900,00.

Is aan dit WOZ criterium niet voldaan maar ligt de woning wel in een aangewezen gemeente dan wordt het puntental met 15 verhoogd.

De wijziging kan leiden tot een maximaal € 120,00 hogere huurprijs per maand. De regeling leidt er ook toe dat meer woningen dan voorheen een geliberaliseerde huurprijs zullen gaan krijgen (de liberalisatiegrens bedraagt momenteel € 652,52 per maand). De regeling geldt niet voor onzelfstandige woonruimte (kamerbewoning) maar wel voor serviceflats. Het doel van de wijziging is om tot een betere verhouding tussen huurprijs en kwaliteit te komen. Let wel: door de wettelijke huurprijsregeling is deze wijziging (die leidt tot een hogere maximale huurprijs) eigenlijk alleen van belang voor nieuw overeen te komen huurprijzen. De bestaande huren kunnen slechts met het jaarlijks vastgestelde percentage worden verhoogd.