Wijziging van de wettelijke regeling met betrekking tot appartementsrecht

30 mei 2005

Per 1 mei jl. is de wettelijke regeling omtrent de appartementsrechten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

  • De akte van splitsing kan in de toekomst ook bij meerderheid van stemmen worden gewijzigd (in de regel: met 4/5 meerderheid);
  • De vereniging van eigenaars ("VVE") is verplicht een reservefonds in stand te houden;
  • Een splitsing van appartementsrechten is ook mogelijk wanneer geen sprake is van een gebouw (denk aan parkeerplaatsen en ligplaatsen);
  • Omtrent de waarde van het reservefonds dient bij de overdracht informatie te worden verstrekt.

In de wet is opgenomen dat een akte van splitsing in de toekomst met 4/5 meerderheid kan worden gewijzigd. De huidige regeling, die inhoudt dat de akte van splitsing bij unanimiteit diende te worden gewijzigd, werd als te knellend ervaren. In de akte van splitsing kan echter van deze wettelijke regeling worden afgeweken door een grotere meerderheid dan 4/5 voor te schrijven. Voor VVE’s die al bestaan op 1 mei 2005 gaat de nieuwe wettelijke regeling aangaande de wijziging van de akte van splitsing bij meerderheidsbesluit pas in op 1 mei 2008.