Wijziging afspiegelingsbeginsel in Ontslagbesluit

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 september 2009

De overheid heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen genomen om de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken. Te denken valt aan de Werktijdverkorting en aan de – inmiddels aangescherpte – Deeltijd WW. De wijziging van het Ontslagbesluit met ingang van 1 augustus 2009 kan toegevoegd worden aan deze opsomming van maatregelen.

Het doel van de wijziging is het behoud van zogeheten ‘vakkrachten’. De overheid wil voorkomen dat werknemers, die naar het oordeel van werkgever essentieel zijn om te behouden voor de periode na de economische crisis, op grond van het huidige afspiegelingsbeginsel zoals dat gold voor 1 augustus 2009 zouden moeten worden ontslagen.

De wijziging van het Ontslagbesluit treedt in werking per 1 augustus 2009 tot 1 september 2011. De wijziging van het Ontslagbesluit stelt werkgevers in staat werknemers te behouden waarvan zij menen dat zij voor het functioneren van de onderneming, zowel tijdens als na de crisis, als de bedrijvigheid weer toeneemt, van zodanig belang zijn dat ontslag van deze werknemers moet worden voorkomen. Dus: een werkgever zal af mogen wijken van het afspiegelingsbeginsel om het ontslag van een werknemer die van groot belang is voor het functioneren van de onderneming, te voorkomen.

Aan de toepassing van voornoemde maatregel zijn wel voorwaarden verbonden. Ten eerste dient UWV Werkbedrijf – de instantie die een beroep op voornoemde wijziging beoordeelt – terughoudend om te gaan met de mogelijkheid tot afwijking van het afspiegelingsbeginsel. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat zwakkere arbeidsposities moeten worden beschermd. Om deze reden is een maximale afwijking van het afspiegelingsbeginsel toegestaan van 10% voor werknemers in de leeftijdgroepen van 15 tot 25 jaar en van 55 jaar en ouder.

Ten tweede moet een werkgever een duidelijk en bestendig beleid voeren waaruit blijkt dat aan werknemers eisen worden gesteld die voor die bepaalde functie nodig zijn en dat de desbetreffende werknemer – die voor de onderneming moet worden behouden – ook daadwerkelijk over deze kwaliteiten beschikt.

Deze wijziging biedt een versoepeling van de reeds bestaande mogelijkheid in het Ontslagbesluit om de zogeheten ‘onmisbare’ werknemer te behouden voor de onderneming.

In het Ontslagbesluit is geregeld hoe de werkgever moet bepalen welke werknemer(s) het eerst voor ontslag in aanmerking kom(t)(en).