Wetsvoorstel: Vereenvoudiging successiewet 1956

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

17 mei 2009

De geschiedenis van de huidige successiewet gaat ver terug. In de successiewet van 1956 is geregeld hoeveel belasting er wordt geheven over nalatenschappen en schenkingen. Aangezien de wet door de jaren heen redelijk ondoorzichtig en moeilijk toepasbaar is geworden, heeft Jan Kees de Jager, staatsecretaris van Financiën, vorig jaar beloofd de successiewet te herzien. Op 20 april 2009 bood hij dan ook het nieuwe wetsvoorstel ‘wijziging successiewet’ aan de Tweede kamer aan. 

Aangezien het een wetsvoorstel is en dus nog geen wetgeving, willen wij u er uitsluitend op attenderen dat er ontwikkelingen ter zake van de successiewet 1956 gaande zijn.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn onder andere:

 • De successievrijstelling voor partners gaat omhoog van € 532.570,– naar € 600.000,–;
 • De successievrijstelling voor kinderen gaat omhoog van € 13.658,– naar € 19.000,–;
 • De successievrijstelling voor andere verkrijgers gaat omhoog van € 1.976,– naar € 2.000,–;
 • De tarieven voor partners en kinderen gaan omlaag naar 10% over de eerste €125.000,– en 20% over het restant;
 • De tarieven voor andere verkrijgers gaat omlaag naar 30% over de eerste €125.000,– en 40% over het restant;
 • De schenkingsvrijstelling voor kinderen gaat omhoog van € 4.556,– naar € 5.000,– met eenmalige verhoging tot € 24.000,– (dat is nu: € 22.760,–);
 • De schenkingsvrijstelling voor overige verkrijgers wordt € 2.000,–;
 • Een aanpassing van het partnerbegrip naar uitsluitend gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract;
 • Een verruiming en vereenvoudiging van de bedrijfsopvolgingsregeling;
 • Het afschaffen van de heffing van het recht van overgang;
 • Het bestrijden van ongeoorloofde constructies om successierechten te besparen.

Het is uiteraard afwachten of de bovenstaande voorstellen in de wet worden opgenomen. Op de site van het Ministerie van Financiën wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de wetswijziging. De geplande datum van inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2010. Klik hier voor een volledig overzicht van de wijzigingen en de planning  op de website van het Ministerie van Financiën.