Wetsvoorstel UAVG aangenomen door de Tweede Kamer

expertise:

IT & Privacy

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

15 maart 2018

De inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt steeds dichterbij. Naast de AVG zal ook de ‘Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming’ (UAVG) in werking treden. Nadat er op 13 december 2017 het wetsvoorstel UAVG is gepubliceerd (zie onze eerdere blog), is afgelopen week op dinsdag 13 maart 2018 het wetsvoorstel UAVG aangenomen door de Tweede Kamer en inmiddels aangeboden aan de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel is op enkele punten gewijzigd door het aannemen van twee amendementen. De twee amendementen zullen in deze blog besproken worden.

Wat is de UAVG?

De AVG werkt direct door in Nederland, maar in de verordening is er op aantal punten toch ruimte gegeven voor de nationale wetgever om specifieke bepalingen op te nemen of uitzonderingen te maken. De UAVG geeft dus invulling aan deze ruimte, maar voorziet daarnaast ook in de uitvoering van de verordening.

Gewijzigd voorstel van wet

Inachtneming behoeften MKB

Er is een extra artikel toegevoegd aan de UAVG met betrekking tot het MKB. In overweging 13 van de AVG is bepaald dat de lidstaten en de autoriteiten rekening dienen te houden met de omvang van bedrijven en organisaties. Het algemene uitgangspunt dient hierbij te zijn dat er geen onnodige extra lasten worden opgelegd aan bedrijven en organisaties.

Voor de definitie van het begrip kleine, middelgrote en micro-ondernemingen wordt er verwezen naar artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie. Tot deze categorie behoren ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro is of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal de behoeften van deze MKB ondernemingen in aanmerking moet nemen bij de toepassing van de AVG. In hoeverre er rekening moet worden gehouden met MKB ondernemingen en wat hier precies mee wordt bedoeld is echter nog onduidelijk. Deze ondernemingen lijken op een meer coulante houding van de AP te kunnen rekenen maar uitgezonderd van handhaving zijn ze niet.

Samenstelling van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Het tweede amendement dat is aangenomen betreft de samenstelling van de AP. Het amendement regelt dat het College van de AP altijd bestaat uit drie leden: de voorzitter en twee andere leden. Afgelopen jaren is de omvang van de taak van de AP al flink gegroeid, maar vanwege de inwerkingtreding van de AVG zullen de taken en verantwoordelijkheden van de AP nog meer groeien. Om deze reden is dan ook besloten het College van de AP standaard met 3 personen te bemannen.

Tot slot

Het is nu aan de Eerste Kamer om te stemmen over het wetsvoorstel. De Uitvoeringswet dient gelijktijdig met de AVG op 25 mei in werking te treden, dus de tijd dringt.

Bent u al AVG-compliant?

Ook u kan er voor zorgen dat u goed voorbereid bent op de komst van de AVG. BANNING helpt u graag bij deze voorbereiding. Zo organiseren wij geheel kosteloos twee seminars om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG. U kunt u aanmelden via deze link. Wees er snel bij want vol is vol!

Mocht u de seminars niet kunnen bijwonen of na de seminar extra handvatten willen hebben om uw organisatie klaar te stomen voor de AVG, dan kunt u het boek Checklist Privacy bestellen. Na het succes van de eerste druk van het boek wordt er in deze herdruk middels 46 checklists handvatten gegeven voor het inrichten van uw privacy policy. Wilt u korting ontvangen op het boek? U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar privacy@www.banning.nl.