Wetsvoorstel hervorming Ziektewet

sector:

Zorg

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

30 april 2012

De ministerraad heeft ingestemd met een hervorming van de Ziektewet. Wanneer de wet in werking treedt betekent dit dat werkgevers niet twee weken lang het loon hoeven door te betalen als de flexkrachten ziek worden. Minister Kamp heeft dit onderdeel uit het voorstel voor een strengere ziektewet geschrapt.

Doel wetsvoorstel

Het kabinet vindt het van belang dat uitzendkrachten, oproepkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk gaan. Met hervorming van de Ziektewet komen er vanaf 1 januari 2013 prikkels voor flexibele werknemers om dit te bewerkstelligen. Vanwege het feit dat flexwerkers vaak geen werkgever hebben gedurende hun arbeidongeschiktheid krijgen zij een uitkering van het UWV. Pas na twee jaar komen zij in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ongeveer 80% van de flexwerkers die zes maanden ziek zijn kunnen vroeg of laat in het ziektetraject werken. Meer dan 50 % van de instroom in de WIA bestaat nu nog uit flexwerkers.

Inhoud wetsvoorstel

Ten eerste is de loondoorbetalingsverplichting van twee weken voor uitzendbureaus komen te vervallen in het wetsvoorstel voor hervorming van de Ziektewet. Daarnaast regelt het wetsvoorstel het volgende. Werkgevers betalen een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen. Het UWV beoordeelt na één jaar ziekte of iemand die het eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten. Deze beoordeling vindt thans pas plaats na twee jaar. Daarnaast wordt de hoogte en duur van de uitkering afhankelijk gesteld van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Verder wordt de maximale duur dat iemand een proefplaatsing bij een werkgever kan krijgen verlengd van drie naar zes maanden.

De uitzendsector en het UWV gaan ten slotte beter en intensiever samen werken om zieke uitzendkrachten sneller aan het werk te krijgen. Op het moment dat een zieke uitzendkracht weer in staat is te werken zal het uitzendbureau zich inspannen passend ander werk aan te bieden. Dit alles vergroot de kans dat de flexibele werknemers in dienst kunnen treden bij een nieuwe werkgever.