Wetsvoorstel over de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie in de EU

22 juli 2013

De oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft als doel om krachtiger op te treden tegen criminelen die EU-fondsen misbruiken. Dit nieuwe orgaan zal zich specifiek richten op het onderzoeken en vervolgen van strafzaken die de EU-begroting schaden en desgewenst deze zaken voor de rechtbank in de EU-lidstaten brengen.

Het voorstel voor dit nieuwe orgaan wordt volop toegejuicht door de Europese Commissie, zoals te lezen in hun persbericht. Echter, de Nederlandse Rijksoverheid toont enige aarzeling in een eigen persbericht, verwijzend naar hun standpunt uit 2011.

Het EOM zal zich vooral richten op economische delicten. Nog niet duidelijk is of ook inbreuken op het mededingingsrecht onder de bevoegdheid van het EOM zullen vallen. Dit kan in de toekomst veranderen. In Nederland zijn deze inbreuken, met inbegrip van het kartelverbod, momenteel niet strafbaar, maar in sommige andere EU-lidstaten wel. De discussie over de doeltreffendheid gaat dus voort.

Ongeacht de onzekerheid moet de voorgestelde verordening bij unanimiteit door de Raad worden aangenomen na goedkeuring door het Europees Parlement. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn niet betrokken, tenzij zij vrijwillig kiezen om deel te nemen aan dit initiatief (opt-in).

Op 6 september 2013 wordt er een conferentie over dit onderwerp gehouden bij het T.M.C. Asser Instituut voor geïnteresseerden.

Voor meer informatie kun je mailen naar Adriaan Buyserd.

Wil je op de hoogte blijven?

Je kunt hier onze eBooks en nieuwsbrieven downloaden.