Wetsvoorstel “Bestuur en toezicht rechtspersonen” in de maak

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

20 maart 2014

Recent heeft de minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen ter publieke consultatie op de website van de landelijke overheid geplaatst.

Het Wetsvoorstel beoogt onder meer om aan de algemene bepalingen van boek 2 van het burgerlijk wetboek (welke bepalingen zien op alle rechtspersonen waaronder vennootschappen, verenigingen en stichtingen) enkele algemene regels toe te voegen die specifiek zien op de taak van het toezichthoudend orgaan in die rechtspersonen. Een ander aspect van het wetsvoorstel behelst het invoeren van een algemene tegenstrijdig belang regeling die geldt voor alle rechtspersonen, welke regeling lijkt op de bestaande regeling voor BV’s en NV’s en er in het huidige wetsvoorstel kort gezegd op neerkomt dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet mag deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming. Ook beoogt het wetsvoorstel een wettelijke basis te creëren voor het instellen van toezichthoudende organen binnen verenigingen en stichtingen. Thans functioneren toezichthoudende organen binnen verenigingen en stichtingen zonder dat daarvoor een duidelijke wettelijke regeling bestaat.

De internetconsultatie sluit op 6 mei 2014. Wanneer en in welke vorm het wetsvoorstel daadwerkelijk zal worden ingevoerd is thans nog niet bekend. De specialisten van BANNING zullen op een later moment een nadere analyse van het wetsvoorstel en de mogelijke voor- en nadelen daarvan publiceren.

https://www.internetconsultatie.nl/bestuurentoezichtrechtspersonen