Wetsvoorstel beperkt belegger in beursgenoteerde vennootschappen

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

02 augustus 2009

Aandeelhouders die een belang van drie procent hebben in een beursgenoteerde vennootschap, moeten duidelijk maken wat hun intenties met die onderneming zijn. Thans is deze drempel vijf procent. Aandeelhouders worden niet alleen verplicht hun intenties bekend te maken, ze moeten ook aangeven of ze de strategie van de onderneming al dan niet ondersteunen. 

Machtsbeperking

Middels het nieuwe wetsvoorstel beperkt het kabinet de macht van aandeelhouders in beursgenoteerde bedrijven. Het kabinet wil tevens een einde maken aan het zogenaamde “empty voting”, waarbij partijen aandelen lenen om zodoende extra stemrecht te hebben op de aandeelhoudersvergadering.

Ook wil het kabinet het recht van aandeelhouders om eigen punten op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te plaatsen inperken. Beleggers zullen in de toekomst minimaal drie procent van de aandelen dienen te bezitten, willen zij gebruik kunnen maken van het agenderingsrecht. Tenslotte wil het kabinet dat aandeelhouders zich sneller bij beursvennootschappen identificeren. De identificatiegrens ligt nu bij vijf procent, het wetsvoorstel spreekt over drie procent.

Doel van de nieuwe regelgeving

De strekking van de invoering van de regels is eenvoudig. Het kabinet wil de aandeelhouders dwingen zich minder te richten op de korte termijn. Deze maatregelen moeten voorkomen dat bedrijven ten prooi vallen aan activistische beleggers, die voor de kortetermijnwinsten gaan en geen oog hebben voor de lange termijn. Dat de handelswijze van dergelijke beleggers ten nadele kan gaan van andere bedrijven, zoals banken, heeft de huidige crisis op de financiële markten inmiddels bewezen. Volgens het kabinet kunnen stabiele aandeelhouders, die gedurende een lange(re) periode aan een vennootschap zijn verbonden, (dergelijke) ongewenste overnames als in het verleden plaatsvonden, voorkomen.

VEB en CBP fel gekant tegen identificatie van aandeelhouders

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zijn tegen het creëren van de mogelijkheid voor beursvennootschappen om de namen en adressen van hun aandeelhouders op te vragen. Zij stellen dat sprake is van een privacyschending van de aandeelhouders.

Of het voorstel ook een positieve impuls zal geven aan het creëren van lange termijnrelaties tussen aandeelhouders en beursgenoteerde vennootschappen zal nog moeten blijken. Rients Abma, directeur van Eurmedion, ziet in ieder geval niets in de plicht van aandeelhouders om hun intenties met de vennootschap bekend te maken. In het Financieele Dagblad merkt hij terzake op: “Nederland maakt zich internationaal belachelijk, omdat de maatregel uniek is in de wereld”.

De ontwikkelingen omtrent het onderhavige wetsvoorstel worden ongetwijfeld vervolgd.