Blog over Wet Oneerlijke Handelspraktijken: Elk van de Elektronicaketens Moet een Boete van €90.000 Betalen

11 augustus 2013

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recentelijk de mogelijkheid benadrukt om hoge boetes op te leggen aan bedrijven die consumenten niet correct voorlichten, voornamelijk in de e-commerce sector. Onlangs zijn er vier boetes bevestigd door de Rechtbank Rotterdam, gericht aan elektronicaketens BCC, De Block, Mikro Electro en Scheer & Foppen. Deze boetes, toegekend door de ACM, bedroegen ieder EUR 90.000. Dit benadrukt het risico van het onjuist of onvolledig voorlichten van consumenten.

BCC, De Block, Mikro Electro en Scheer & Foppen zouden zich, volgens de ACM, niet hebben gehouden aan de Wet oneerlijke handelspraktijken. Volgens de beschuldigingen stelden deze elektronicaketens stelselmatig aan klanten voor dat zij alleen recht hadden op vergoeding of kosteloos herstel van gebrekkige apparatuur binnen de duur van de fabrieksgarantie. Dit is echter niet de volledige waarheid; in Nederland hebben consumenten recht op kosteloze vervanging of herstel van een product als het gebrekkig is, ongeacht de duur van de fabrieksgarantie.

Dit wettelijke recht op kosteloze vervanging of herstel geldt voor de hele termijn waarvan een consument redelijkerwijs mag verwachten dat een product meegaat op het moment van aanschaf. Vooral bij duurzame apparaten kan dit langer zijn dan de duur van de fabrieksgarantie.

De uitspraken van de Rechtbank Rotterdam over BCC, De Block, Mikro Electro en Scheer & Foppen zijn inmiddels gepubliceerd en kunnen worden gevonden op de volgende links: [BCC](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2013:5540&keyword=11%2f2462), [De Block](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2013:5538&keyword=12%2f2430), [Mikro Electro](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2013:5541&keyword=12%2f2438), [Scheer & Foppen](http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2013:5539&keyword=12%2f2438).

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Adriaan Buyserd via [a.buyserd@www.banning.nl](mailto:a.buyserd@www.banning.nl).

Blijf op de hoogte van dit en andere onderwerpen door [hier](#) onze eBooks en nieuwsbrieven te downloaden.