Wet oneerlijke handelspraktijken: elektronicaketens elk voor EUR 90.000 beboet

11 augustus 2013

De Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) heeft de mogelijkheid hoge boetes op te leggen aan bedrijven die consumenten niet correct voorlichten. Vooral in de e-commerce gaat dit vaak fout. Nog onlangs hield de rechtbank Rotterdam vier boetes in stand, die (nu) de ACM had opgelegd aan elektronicaketens BCC, De Block, Mikro Electro en Scheer & Foppen. Zij kregen elk EUR 90.000 boete. Dit toont aan dat het risicovol kan zijn, consumenten niet of onvolledig voor te lichten.

BCC, De Block, Mikro Electro en Scheer & Foppen hadden zich volgens de ACM niet  gehouden aan de Wet oneerlijke handelspraktijken. Deze elektronicaketens meldden stelselmatig aan  klanten  dat zij alleen recht hadden op vergoeding of kosteloos herstel van gebrekkige apparatuur, binnen de duur van de fabrieksgarantie. Echter in Nederland hebben consumenten  een wettelijk recht op kosteloze vervanging of herstel als een product gebrekkig is. De looptijd van dat recht staat los van de termijn van fabrieksgarantie.

Het wettelijke recht op kosteloze vervanging of herstel geldt gedurende de hele termijn, waarvan de consument tijdens de aankoop van een product redelijkerwijs mocht verwachten dat het product meegaat. Vooral bij duurzame apparaten kan dit langer zijn dan de duur van de fabrieksgarantie.

De uitspraken van de rechtbank Rotterdam ten aanzien van BCC, De Block, Mikro Electro en Scheer & Foppen zijn inmiddels gepubliceerd.

Meer weten?

Mail vrijblijvend met Adriaan Buyserd.

Op de hoogte blijven? 

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.