Wet inzake oneerlijke handelspraktijken in werking

expertise:

Mededinging & Regulering

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

Op 15 oktober jl. is de wet inzake oneerlijke handelspraktijken in werking getreden. De wet heeft onder andere ten doel consumenten beter te beschermen tegen misleidende en agressieve handelspraktijken.

De wet implementeert de richtlijn oneerlijke handelspraktijken van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

 

In de voornoemde wet staat wanneer sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Ook is er een zwarte lijst opgenomen waarin gedragingen zijn opgenomen die onder alle omstandigheden oneerlijk dan wel agressief zijn.

Indien sprake is van een overtreding van het verbod op oneerlijke handelspraktijken kan de consument een (civielrechtelijke) procedure starten. Daarnaast kunnen de Consumentenautoriteit en de AFM tegen overtredingen optreden via het bestuursrecht onder meer door het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Uitgangspunt blijft dat zij pas optreden als de marktpartijen zelf niet in staat zijn overtredingen effectief aan te pakken.

bron: Ministerie van Justitie