Werving Human Capital in de High Tech Maakindustrie

sector:

Manufacturing

04 april 2016

De maakindustrie is constant in beweging. Op technologisch gebied is het heel belangrijk ontwikkelingen bij te houden en zelfs voor te zijn. Technisch talent om dat te bewerkstelligen is echter moeilijk te vinden. Dat is echter wel noodzakelijk omdat technische bedrijven een grote positie in de Nederlandse economie innemen. Alleen al de totale uitgaven aan research en development in Nederland worden voor viervijfde gedaan door technische bedrijven, zo heeft het SEO (Sociaal Economisch Bureau) onderzocht. Het SEO voorziet dat de vraag naar nieuw technisch personeel vele malen hoger zal zijn dan het aanbod. 

Het interesseren van jongeren voor technische opleidingen is daarom belangrijk. Maar ook het matchen van het werkaanbod met wensen en behoefte van afgestudeerde jongeren is van groot belang. Het toepassen van vergaarde technische kennis moet kunnen worden vertaald naar concrete producten en technologische toepassingen. 

De RoboCup – van 30 maart t/m 3 april 2016 in het Evoluon te Eindhoven – is een mooi voorbeeld waarbij de kennis van jongeren worden toegepast in de praktijk. Het gaat om wedstrijden tussen zelfstandige robots, bijvoorbeeld de RoboCup@Home en de RoboCup@Work competities.

De RoboCup @Home streeft ernaar robots te ontwikkelen die inzetbaar zijn in huishoudelijke en zorgomgevingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Hier kunnen de robots mensen (patiënten, cliënten en personeel) assisteren en zware werkzaamheden verrichten, zoals het tillen van patiënten. De RoboCup @Work competitie is gericht op onderzoek naar robots in een werk-gerelateerde omgeving.

Aan het toernooi nemen teams van universiteiten uit heel Europa deel, maar er zijn ook junior competities voor scholieren van de basisschool en de middelbare school. Dit zou een goede opstap moeten zijn om jongeren te werven voor de High Tech Maakindustrie. 

In de technische sector ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden die tegemoet moeten komen aan de vraag vanuit de technische industrie om goed gekwalificeerde professionals te werven.

Zo ontwikkelde Brainport Development samen met onderzoeksinstituut ReflecT van de Universiteit van Tilburg al het ‘e-portfolio’ en een instrument dat sectoren en regio’s inzicht moet geven in de (internationale) beweging, capaciteiten en ervaring van de stroom professionals. Speciaal voor de Brainport regio, is een Arbeidsmarktnavigator ingesteld, dat alle samenwerkingsverbanden binnen Brainport clustert. 

Het team High Tech Manufacturing Industries van BANNING N.V. kan behulpzaam zijn bij werving- en selectieprocedures en antecendentenonderzoek.