Werknemer laat bestuurder ontslaan

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

19 februari 2009

Ook bestuurders van stichtingen moeten rekening houden met een ontslag. Bij gebrek echter aan een intern toezichthoudend orgaan (zoals een algemene vergadering) kan de bestuurder alleen door de rechter ontslagen worden en pas nadat daarom gevraagd is door het Openbaar Ministerie of een belanghebbende. Dat ook een werknemer belanghebbende kan zijn, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De rechter ontsloeg in die zaak op verzoek van een werknemer (advocaat in loondienst) een bestuurder van de stichting SRK Rechtsbijstand (SRK), omdat hij in strijd met de wet en de statuten van SRK had gehandeld. De bestuurder had commercieel beleid gecreëerd, dat inhield dat SRK actief dossiergegevens van haar verzekerden en gegevens over de aan hen geboden rechtshulp ter beschikking stelde aan assurantietussenpersonen. 

De rechter oordeelde dat dit in strijd is met (onder andere) de privacywetgeving alsook met de elementaire kernwaarden die gelden voor advocaten en overige rechtshulpverleners, zoals geheimhouding en onafhankelijkheid.

De rechter heeft de bestuurder overigens niet onvoorwaardelijk ontslagen, maar de bestuurder nog de kans geboden om orde op zaken te stellen. Indien hij het commerciële beleid uiterlijk op 31 maart 2009 aanpast — zodat niet meer (ongevraagd) gegevensoverdracht aan derden plaatsvindt — dan is hij niet ontslagen.

Dit is opmerkelijk, aangezien de betreffende werknemer de bestuurder reeds meerdere malen de kans heeft geboden om het beleid aan te passen, zonder dat dit tot resultaat heeft geleid. Ook klachten bij andere instanties hadden niet tot een aanpassing van het beleid geleid.

De onderhavige zaak maakt nogmaals duidelijk dat de bevoegdheid van de rechter om een bestuurder in sprekende gevallen (ook indien het bestuur het daar niet mee eens is) te ontslaan, een onmisbare is. Immers, indien de rechter deze bevoegdheid niet zou hebben, dan zou een bestuurder — gezien het gebrek aan een intern toezichthoudend orgaan — alleen door het bestuur zelf ontslagen kunnen worden. Dat zou natuurlijk aanleiding geven tot misbruik of fraude.

Dat ook een werknemer onder omstandigheden de rechter kan verzoeken om een bestuurder te ontslaan, is niet onbegrijpelijk. Ook een werknemer kan immers een beschermingswaardig belang bij het ontslag van een bestuurder hebben.

In de zaak bij de rechtbank Den Haag had de werknemer (advocaat in loondienst) een dergelijk belang, aangezien hij door het gecreëerde beleid niet kon handelen zoals een behoorlijk advocaat betaamt.

Dit artikel werd tevens op 19 februari 2009 gepubliceerd in het Financieele Dagblad.