Werkgevers onder druk gezet door verzekeraars om de privacy van zieke werknemers te schenden

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 oktober 2013

Uit onderzoek van Zembla (http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/19-09-2013/verzekeraars_schenden_privacy_zieke_werknemer) blijkt dat verzekeraars werkgevers aanzetten tot het schenden van de privacy van hun zieke werknemers. Veel werkgevers hebben een verzuimverzekering om de kosten voor zieke werknemers te dekken. Om op grond van deze verzekering betaling te verkrijgen en te behouden worden werkgevers door hun verzekeraars onder druk gezet om privacy gevoelige informatie van de zieke werknemers aan hun verzekeraar kenbaar te maken. Terwijl op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de verzekeraars alleen mogen beschikken over gegevens van administratieve aard, zoals de naam en het salaris van de werknemer en de datum van ziekmelding.

In de uitzending van het televisieprogramma Zembla van 19 september 2013, "De Verzuimpolitie Deel III" werd onder meer getoond hoe verzuimverzekeraars omgaan met werkgevers die de privacy van hun werknemers ter harte nemen en geen gehoor geven aan herhaalde verzoeken van de verzekeraar om privacygevoelige gegevens, zoals een plan van aanpak en voortgangsrapporten, te verstrekken. Een werkgever mag op grond van de wet deze gegevens niet verstrekken aan zijn verzekeraar. Maar als de werkgever – dus volkomen terecht – deze gegevens niet verstrekt, zijn er kennelijk verzekeraars die stoppen met de uitbetaling van de uitkering. Zelfs in de polisvoorwaarden van diverse verzekeraars wordt om inhoudelijke informatie over zieke werknemers gevraagd.

Overigens werd in de uitzending ook getoond dat niet alleen verzekeraars de privacy van zieke werknemers schenden, maar ook verzuimbureaus, die door werkgevers worden ingeschakeld om zaken rond verzuim en re-integratie te regelen. In de uitzending was te zien dat medewerkers van een verzuimbureau aan zieke werknemers vragen naar gedetailleerde informatie over hun ziekte, terwijl zij daartoe niet gerechtigd of gemachtigd zijn.

Om te weten welke gegevens een werkgever wel en niet mag uitwisselen heeft de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) een code opgesteld ). Daarnaast heeft het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) vuistregels gepubliceerd waarin staat welke gegevens door wie en aan wie mogen worden verstrekt. Zie daarvoor: .