Werken na AOW wordt makkelijker

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

01 december 2015

Hoewel veel kritiek bestaat op het “sneller, goedkoper en eerlijker” geworden ontslagrecht conform de WWZ per 1 juli 2015, is er ook goed nieuws te melden voor werkgevers. Vanaf 1 januari 2016 treedt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Deze wet heeft tot doel arbeidsrechtelijke belemmeringen weg te nemen voor het in dienst houden of nemen van AOW-gerechtigden en het werken na de AOW-leeftijd te faciliteren. Wat ons betreft is de wetgever hier aardig in geslaagd. Hierna volgen de belangrijkste versoepelingen met betrekking tot AOW-gerechtigde werknemers per 1 januari 2016 en de reeds ingegane wijzigingen per 1 juli 2015.

Wijzigingen per 1 juli 2015

In de per 1 juli 2015 in werking getreden tweede tranche van de WWZ is bepaald dat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen wegens het bereiken van de AOW- of daarvan afwijkende pensioenleeftijd, mits de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van die leeftijd. Hiervoor is geen redelijke grond, geen instemming van de werknemer, geen toestemming van het UWV en geen gang naar de kantonrechter vereist. Ook is op basis van de wettekst geen transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met of na het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. 

Wijzigingen per 1 januari 2016

Op 29 september jl. heeft de Eerste Kamer de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd aangenomen. Over de inhoud van deze wet hebben wij u begin april van dit jaar reeds geïnformeerd (klik hier om het betreffende artikel te lezen). Hierbij een korte opfrisser. Vanaf 1 januari 2016 is sprake van de volgende versoepelingen voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt:

  • Kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte: de loondoorbetalingsplicht wordt beperkt van 104 weken naar 13 weken;
  • Minder zware re-integratieverplichtingen: bij ziekte van de werknemer hoeft geen plan van aanpak te worden opgesteld en er hoeft geen tweede spoor-traject te worden ingezet;
  • Minder ontslagbescherming bij ziekte: het opzegverbod tijdens ziekte wordt eveneens teruggebracht van 104 weken naar 13 weken;
  • Standaard opzegtermijn: de opzegtermijn zal standaard één maand bedragen;
  • Verruiming ketenregeling: het is straks mogelijk om maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten met AOW-gerechtigden binnen een periode van maximaal vier jaar.

Kortom, vanaf 1 januari 2016 wordt het een stuk aantrekkelijker om AOW- of pensioengerechtigde werknemers aan te nemen.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met één van onze pensioenspecialisten.